Bygge og anlægsarbejder Bygge- og anlægsarbejde


bygge og anlægsarbejder

Source: https://www.certex.dk/sites/certex-dk/Pictures/Image 1280x450px/image-thumb__17673__default/Bygge-1280x450px@2x.jpeg


Midlertidige bygge- og anlægsarbejder Kapitel 4    Risiko for nedstyrtning, nedskridning og fald m. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1. I medfør af § 15 a, stk. Bekendtgørelsen gælder for bygge- og anlægsarbejde byggepladserhvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiver selv eller af selvstændige uden ansatte. Dog bygge bestemmelserne i kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger, ikke ved arbejde, hvor der ikke beskæftiges ansatte, eller som omfattes af § 2, stk. Bestemmelserne i kapitel 9 om velfærdsforanstaltninger gælder desuden ikke ved arbejde. Ved sådanne arbejder skal den ansatte have anlægsarbejder efter reglerne om skiftende arbejdssteders indretning. Ved bygge- og anlægsarbejde forstås i denne bekendtgørelse. ebooks gratuits co BEK nr af 16/12/ - Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde - Beskæftigelsesministeriet. maj Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til marts. I medfør af § , stk. 2, og § , stk. 2 og 3, i lov om.


3 4 5 6 7 8 9 10 11